Маркеры онкологических заболеваний


Онкомаркеры — это особые белки, которые повышаются в крови (моче) в присутствии в организме опухоли. Они продуцируют и выделяются самой опухолью, соседними с опухолью клетками, или являются реакцией организма на присутствие в нем раковых клеток. Выявление данных веществ и является основой анализов на онкомаркеры, а также дает  возможность оценить эффективность проводимого лечения
Результативность последующего лечения напрямую зависит от ранней диагностики заболевания (в т.ч. анализ на онкомаркеры).


Подробнее

Аналізи на дому

Процедура взяття  аналізів в домашніх умовах
Багато пацієнтів через різноманітні життєві ситуації фізично не мають змоги відвідати медичну лабораторію для здачі аналізів. Крім того, в деяких випадках є не тільки фізичні, але і тимчасові обмеження - важкий робочий графік не дозволяє прийти в медичний заклад. Для всіх цих ситуацій наша клінічна лабораторія розробила якісно нову послугу - домашнє тестування. 
Для цього зателефонуйте в
 лабораторію за номером (050) 980-67-47; (050) 819-85-25 . Вас будете підключено до оператора якийсформує заявку на від'їзд.
Додатково при собі вам необхідно мати паспорт
для реєстрації даних пацієнта (F.I.O., age), узгодити  місце і час збору аналізів, а також перелік необхідних лабораторних досліджень.
При зверненні пацієнт отримує рекомендації щодо попередньої підготовки до процедури тестування (гігієнічні процедури, відмова від їжі та медикаменти). Для зручності наших пацієнтів результати дослідження можн
о надіслати електронною поштою, переглянути на сайті або отримати самостійно в будь-якому географічно зручному відділенні.

Зверніть увагу, що точний час прибуття медсестри в будинок для забору біологічного матеріалу, вас може проінформувати тільки медсестра, яка йде на виклик - вона обов'язково зв'яжеться з вами перед від'їздом.

 Якщо ви вирішили скасувати
замовлення на забір аналізів з будь-якої причини, будь ласка, повідомте про своє рішення заздалегідь (за день до вильоту).

У
місті Харків проходить місцевий виїзд медсестри. У межах району виїзд можливий за попередньою домовленістю.
Подробнее

Инфекционные заболевания


Анализы на инфекционные заболевания


Хеликобактер

helikobakter

Helicobacter pylori — спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая инфицирует различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Многие случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов, рака желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически связаны с инфекцией Helicobacter pylori.

Инфекционные заболевания (Infectious disease) – группа заболеваний с определенной симптоматикой. Эти заболевания вызываются инфекцией, в связи с проникновением патогенных агентов в организм человека.
К патогенным агентам инфекции относят следующие: грибы, вирусы, простейшие, бактерии, и многоклеточные паразиты и их токсины. Эти болезнетворные микроорганизмы будут вызывать заболевания только в том случае, если имеется возбудитель.
Инкубационный период при инфекционных заболеваниях может продолжаться от нескольких часов до нескольких лет (это происходит крайне редко). Это будет зависеть от типа возбудителя и механизма заражения.
Симптомы инфекционных заболеваний могут не проявляться на протяжении длительного времени или всего периода болезни. Они могут быть разнообразны, в зависимости от пораженного органа. Самыми распространенными симптомами при различных видах инфекционных заболеваний являются: повышение температуры тела, слабость, боль в горле, головная боль, недомогание, тошнота, рвота, боль в мышцах.
Механизм передачи возбудителя: энтерально, воздушно-капельным путем, непосредственный контакт с больными (являются переносчиками).
Лабораторная диагностика инфекционных заболеваний включает в себя следующие методы: клинический анализ крови и мочи, бактериологический посев и микроскопия слизи, мокроты и кала.
Подробнее

Аутоиммунные заболевания

Аутоімунні захворювання
Аутоімунні захворювання - це захворювання, пов'язані з порушеннями в роботі імунної системи людини, яка сприймає власні тканини, як чужорідні, і пошкоджує їх.
Такі захворювання загальноприйнято називати системними, так як, піддається ураженню ціла система або навіть весь організм. Наслідком цього процесу є пошкодження і руйнування нормальних тканин і призводить до розвитку аутоімунного запалення. До порушень функціональності імунітету, які провокують такого роду ушкодження, відносяться: інфекції, віруси, переохолодження, стреси і ін.
Інфекційні захворювання.Аналізи на інфекційні захворювання
Хелікобактер.
Helicobacter pylori - спіралевидна грамнегативна бактерія, яка інфікує різні області шлунка і дванадцятипалої кишки. Багато випадків виразок шлунка і дванадцятипалої кишки, гастритів, дуоденітів, раку шлунка і, можливо, деякі випадки лімфом шлунка етіологічно пов'язані з інфекцією Helicobacter pylori.
Інфекційні захворювання (Infectious disease) - група захворювань з певною симптоматикою.
 Ці захворювання викликаються інфекцією, в зв'язку з проникненням патогенних агентів в організм людини.
До патогенних агентів інфекції відносять такі: гриби, віруси, найпростіші, бактерії, 
і багатоклітинні паразити і їх токсини. Ці хвороботворні мікроорганізми будуть викликати 
захворювання тільки в тому випадку, 
якщо є збудник.
Інкубаційний період при інфекційних захворюваннях може тривати
 від кількох годин до кількох років (це відбувається вкрай рідко).
 Це буде залежати від типу збудника та механізму зараження.
Симптоми інфекційних захворювань можуть не проявлятися протягом тривалого часу 
або всього періоду хвороби. Вони можуть бути різноманітні, в залежності від ураженого органу. 
Найпоширенішими симптомами при різних видах інфекційних захворювань є
: підвищення температури тіла, слабкість, біль у горлі, головний біль, нездужання, нудота, блювота,
 біль у м'язах.
Механізм передачі збудника: ентерально, повітряно-крапельним шляхом, 
безпосередній контакт з хворими (є переносниками).
Лабораторна діагностика інфекційних захворювань включає в себе такі методи:
 клінічний аналіз крові і сечі, бактеріологічний посів та мікроскопія слизу, мокротиння і калу.
Подробнее

Иммунологические исследования


Иммунограма


immunograma

Иммунологический анализ крови – это метод лабораторного исследования, который позволяет оценить состояние общего иммунитета.
Необходимостью оценки иммунитета человека являются аллергические, аутоиммунные заболевания и иммунодефициты, когда требуется идентифицировать "проблемное место» иммунитета, провести его мониторинг с целью оптимального подбора метода лечения.
Наиболее информативно оценить общее состояния иммунитета человека позволяет иммунологический анализ крови – иммунный статус (иммунограмма). Данный анализ  даёт представление о количестве и качестве защитных клеток крови – лимфоцитов, обеспечивающих противовирусный иммунитет. Иммунологический анализ дает возможность выявить первичный и вторичный иммунодефициты, скорректировать назначение 
при диагностике аутоиммунных, гематологических, инфекционных и лимфопролиферативных заболеваний.
Подробнее

Биохимические исследования


Узнать цены на анализы в лаборатории ЕвроМЕД

ab23019.jpg

 Биохимические методы исследования крови необходимы для диагностики различных видов заболеваний внутренних органов человека. Они отображают функциональное состояние всех систем организма человека, что дает возможность определить функцию печени, почек,  воспалительные процессы, ревматологические процессы. Плюс к тому, данные методы исследования крови дают возможность определить уровень витаминов, микроэлементов, аминокислот.Липидный профиль (липидограмма) — это биохимический анализ, который позволяет определить нарушения в жировом обмене организма. Отклонения показателей липидограмы от их референтных значений, указывает на вероятность развития у человека заболеваний сосудов, желчного пузыря, печени, атеросклероза, а также спрогнозировать риск возникновения этой патологии. Всем взрослым людям рекомендуется периодически исследовать липидограмму.
Липидограмма определяет следующие показатели: холестерин, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности.
Показания для назначения анализа крови на липидный профиль:
хронический панкреатит;
гломерулонефрит
стенокардия;
атеросклероз;
внепеченочная желтуха;
хроническая почечная недостаточность;
цирроз печени;
рак поджелудочной железы;
нефротический синдром;
сахарный диабет I и II типов;
инфаркт миокарда.


ВИТАМИНЫ
     Витамины – жизненно важные микромолекулы, необходимые для нормального функционирования клеток, тканевого дыхания, метаболизма белков, жиров и углеводов, работы различных ферментных систем организма, окислительно-восстановительных процессов. Дефицит витаминов негативно  сказывается на здоровье человека и функциональности всех органов. Вызывает не просто авитаминоз,но и целый ряд серьезных заболеваний, вплоть до онкологических.
      По биохимическим свойствам витамины разделяются на жирорастворимые (витамины А, D, Е, К) и  водорастворимые (витамины группы В, витамин С).
      Для получения точных данных кровь необходимо сдавать утром натощак.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

 Микроэлементы — химические вещества, входящие в состав организмов в чрезвычайно малых количествах и необходимые для полноценной жизнедеятельности человека.
Микроэлементы являются составляющей ферментов, гормонов, витаминов и других биологически важных веществ, которые принимают непосредственное участие в промежуточном обмене веществ и оказывают влияние на основные функции организма (развитие, рост, размножение, кроветворение и др.). Поступают они в организм человека и животных с продуктами питания и питьевой водой.
Значение микроэлементов в организме человека очень многообразно и сравнимо с ролью витаминов.
Некоторые микроэлементы входят в состав важнейших тканевых и клеточных структур организма. Так например, йод - компонент тиреоидных гормонов, железо входит состав гемоглобина. Дефицит микроэлементов приводит к самым различным видам заболеваний и патологических состояний.
АМИНОКИСЛОТЫ

 Аминокислоты – это важные органические соединения в организме человека, в структуре которых находятся карбоксильная и аминная группы. Комплексное исследование, определяющее содержание аминокислот и их производных в крови позволяет выявить врожденные и приобретенные нарушения аминокислотного обмена. Существует около 100 аминокислот, но только 20 из них учавствуют в синтезе белка, они называются «протеиногенными» (стандартными) и по способу синтеза в организме классифицируются на заменимые и незаменимые.
Аминокислоты отвечают за многие процессы, которые происходят внутри человеческого организма — они участвуют в работе почек, печени, стимулируют работу пищеварительной системы, также они необходимы для обмена веществ. Отклонения от определенных норм свидетельствует о тяжелых заболеваниях.
Аминокислоты активизируют обмен веществ, умственную деятельность и улучшают память. Эндокринная система тоже не может нормально функционировать без аминокислот. Большую половину аминокислот человеческий организм способен синтезировать самостоятельно, оставшаяся часть должна поступать из вне вместе с пищей. Потребность человека в каждой аминокислоте невелика и составляет 0,5-2 грамма в сутки. Исключение любой аминокислоты из рациона влечет за собой нарушение хрупкого баланса обменных процессов человеческого организма.
Подробнее

Бактериологические исследования

Бактеріологічні дослідження
depositphotos_52963307_s-2015
Бактеріологічні дослідження є найбільш інформативними, так як вони дозволяють оцінити мікробіологічний статус людини. Це найважливіший елемент обстеження на внутрішній світ - мікрофлору. Вони дозволяють виявити широкоформатну (повне) наявність мікрофлори людини, в тому числі визначити хвороботворні мікроби і встановити  до них чутливість лікувальних препаратів.
Бактеріологічний посів - відбір біологічного матеріалу людини з використанням високочутливих поживних середовищ для росту і ідентифікації присутніх мікроорганізмів.
Наша бак.лабораторія єдина в місті відповідає стандартам ISO, що підтверджує атестаційне свідоцтво.
Бактеріологічна лабораторія оснащена сучасним обладнанням, високочутливими живильними середовищами і реактивами.
БАКТЕРІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Бак. посів (у \ г тракт, зів, ніс, рана, синовіальна рідина, кров, слина, очей, пародонтальні кишені, харкотиння, сеча, шкіра, молоко, вухо, сік простати + АБГ)
180,00
Бак. Посів калу на Yersinia spp. + АБГ 100,00
Бак. посів на стафілокок або стрептокок (зів, ніс) + АБГ по 80,00
Бак. посів на стафілокок або стрептокок. Скринінг (без АБГ) по 60,00
Бак. Посів калу на кишкову групу з профілактичною метою 100,00
Бак. посів на специфічну флору (трихомонаду, гарднерели, мікоплазми, уреоплазму (УГ), Candida, гонокок, менінгокок, дифтерію, коклюш, легіонелли + АБГ по 180,00
Бак. посів на анаеробну флору (будь-який біологічний матеріал), забір матеріалу в стерильний тупфер з гелевою середовищем
180,00
Бак. посів калу на дисбактеріоз + АБГ Кал 180,00
Бак. Посівна Clostridium 180,00
Аналіз калу на гельмінти і найпростіші 60,00
Черевний тиф (реакція Vi-гемаглютинації) кров (сироватка) 60,00
   Біохімічні дослідження
Дізнатися ціни на аналізи в лабораторії ЄВРОМЕДІА
 Біохімічні методи дослідження крові необхідні для діагностики різних видів захворювань внутрішніх органів людини. Вони відображають функціональний стан всіх систем організму людини, що дає можливість визначити функцію печінки, нирок, запальні процеси, ревматологічні процеси. Плюс до того, дані методи дослідження крові дають можливість визначити рівень вітамінів, мікроелементів, амінокіслот.Ліпідний профіль (ліпідограмма) - це біохімічний аналіз, який дозволяє визначити порушення в жировому обміні організму. Відхилення показників ліпідограми від їх референтних значень, вказує на ймовірність розвитку у людини захворювань судин, жовчного міхура, печінки, атеросклерозу, а також спрогнозувати ризик виникнення цієї патології. Усім дорослим людям рекомендується періодично досліджувати ліпідограму.
Ліпідограма визначає наступні показники: холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди, коефіцієнт атерогенності.
Показання для призначення аналізу крові на ліпідний профіль:
хронічний панкреатит;
гломерулонефрит
стенокардія;
атеросклероз;
внепеченочная жовтяниця;
хронічна ниркова недостатність;
цироз печінки;
рак підшлункової залози;
нефротичний синдром;
цукровий діабет I і II типів;
інфаркт міокарда.
ВІТАМІНИ
     Вітаміни - життєво важливі мікромолекули, необхідні для нормального функціонування клітин, тканинного дихання, метаболізму білків, жирів і вуглеводів, роботи різних ферментних систем організму, окисно-відновних процесів. Дефіцит вітамінів негативно позначається на здоров'ї людини і функціональності всіх органів. Викликає не просто авітаміноз, а й цілий ряд серйозних захворювань, аж до онкологічних.
      За біохімічними властивостями вітаміни поділяються на жиророзчинні (вітаміни А, D, Е, К) і водорозчинні (вітаміни групи В, вітамін С).
      Для отримання точних даних кров необхідно здавати вранці натощак.МІКРОЕЛЕМЕНТИ
 Мікроелементи - хімічні речовини, що входять до складу організмів в надзвичайно малих кількостях і необхідні для повноцінної життєдіяльності людини.
Мікроелементи є складовою ферментів, гормонів, вітамінів та інших біологічно важливих речовин, які беруть безпосередню участь в проміжному обміні речовин і впливають на основні функції організму (розвиток, зростання, розмноження, кровотворення та ін.). Надходять вони в організм людини і тварин з продуктами харчування та питною водою.
Значення мікроелементів в організмі людини дуже різноманітне і порівняно з роллю вітамінів.
Деякі мікроелементи входять до складу найважливіших тканинних і клітинних структур організму. Так наприклад, йод - компонент тиреоїдних гормонів, залізо входить склад гемоглобіну. Дефіцит мікроелементів призводить до найрізноманітніших видів захворювань і патологічних состояній.АМІНОКІСЛОТИ
 Амінокислоти - це важливі органічні сполуки в організмі людини, в структурі яких перебувають карбоксильная і аминная групи. Комплексне дослідження, що визначає вміст амінокислот і їх похідних в крові дозволяє виявити вроджені та набуті порушення амінокислотного обміну. Існує близько 100 амінокислот, але тільки 20 з них беруть участь в синтезі білка, вони називаються «протеіногенних» (стандартними) і за способом синтезу в організмі класифікуються на замінні і незамінні.
Амінокислоти відповідають за багато процесів, які відбуваються всередині людського організму - вони беруть участь в роботі нирок, печінки, стимулюють роботу травної системи, також вони необхідні для обміну речовин. Відхилення від певних норм свідчить про важкі захворювання.
Амінокислоти активізують обмін речовин, розумову діяльність і покращують пам'ять. Ендокринна система теж не може нормально функціонувати без амінокислот. Більшу половину амінокислот людський організм здатний синтезувати самостійно, решта повинна надходити ззовні разом з їжею. Потреба людини в кожній амінокислоті невелика і складає 0,5-2 грами в добу. Виключення будь амінокислоти з раціону тягне за собою порушення крихкого балансу обмінних процесів людського організму.
Подробнее

Анализы на гормоны

Гормоны щитовидной железы


26515219902-gormony-shhitovidnoj-zhelezy

      Щитовидная железа – это  эндокринная железа, хранящая  йод и вырабатывающая йод содержащие гормоны — йодтиронины, которые участвуют в регуляции обмена веществ.
Нарушение функции работы щитовидной железы могут привести к таким состояниям  как - гипотиреоз или тиреотоксикоз.
        Гипотиреоз — клинически проявляется в виде жалоб на повышенную раздражительность, плаксивость, бледность кожных покровов, сухость кожи, выпадение волос, сонливость, повышение или снижение артериального давления, ускоренное сердцебиение, снижением гемоглобина, нарушением  менструального цикла, снижением либидо, маточными кровотечениями, появлением выделений из молочных желез, повышенную потливость.
       Для диагностики этого состояния рекомендовано сдать следующие анализы: клинический анализ крови,  анализы на гормоны щитовидной железы  Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Повышение уровня ТТГ и понижение уровня Т4 свободного будет указывать на снижение функциональной активности щитовидной железы.
        Тиреотоксикоз — это состояние  проявляется в виде жалоб на повышенную слабость, тремор рук, приступы удушья, дискомфорта в области шеи, снижением массы тела, постоянное чувство голода.
 Для диагностики этого состояния рекомендовано сдать следующие анализы: клинический анализ крови, анализы на уровень гормонов щитовидной железы: Т3 свободный, Т4 свободный и ТТГ. Снижение уровня ТТГ и повышенное содержание Т4 свободного указывает на гиперфункцию щитовидной железы.
Репродуктивная панель -  это группа гормонов, которая отвечает за функцию  репродукции и полового созревания. По уровню содержания в крови гормонов репродуктивной панели (прогестерона, эстрадиола, пролактина, эстрогена,кортизола, тестостерона и иных гормонов) определяется наличие отклонений в работе половых желез. Последствиями отклонения в работе данной панели  являются нарушения гормонального цикла и в итоге бесплодие.
Малейшие отклонения в количественном содержании одного из гормонов влекут за собой сбой в работе всей гормональной системы
Все виды анализов необходимо сдавать в утреннее время (натощак).

При сдаче анализа крови на половые гормоны обязательно указывается день менструального цикла, при беременности – ее срок, в случае менопаузы – ее наступление. Также нужно обязательно сообщить о приеме лекарственных препаратов, особенно гормонов и антибиотиков.
Подробнее

Цитологические исследования


photo_24902

Цитология — это лабораторное цитологическое исследование, позволяющее выявить раковые изменения или диагностировать другие виды патологий (воспалительные изменения, аутоимунные заболевания, вирусные и бактериальные заболевания).Подробнее

Аналіз сечі та калу

Аналіз сечі та калу
Прайс-лист, ціни на аналізи
аналіз сечі

Загальний аналіз сечі (ЗАС) - вивчення стану та якості сечі для первинної перевірки відхилень сечовидільної системи та можливих захворювань організму. За добу склад сечі може змінюватися.
Аналіз загальнообов'язковий хворим з нирковими захворюваннями та хворобами системи сечовиділення, його виконують неодноразово, щоб оцінити стан і контроль проведеного лікування. Людям без захворювань рекомендовано робити даний аналіз 1-2 рази на рік.
Аналіз сечі за Зимницьким - це метод дослідження сечі, який допомагає оцінити роботу нирок. Його використовують для діагностування запалень сечовидільної системи або розвитку ниркової недостатності.
      Сечу для аналізу за Зимницьким збирають протягом доби (24 години). О 6 годині ранку необхідно спорожнити сечовий міхур в унітаз.
      Потім, починаючи з 09:00, збирається 8 порцій сечі: (кожні три години в окрему ємність)
1- порція - вся сеча з 09:00 до 12:00
2- порція - вся сеча з 12:00 до 15:00
3- порція - вся сеча з 15:00 до 18:00
4- порція - вся сеча з 18:00 до 21:00
5- порція - вся сеча з 21:00 до 24:00
6- порція - вся сеча з 24:00 до 03:00
7- порція - вся сеча з 03:00 до 06:00
8- порція - вся сеча з 06:00 до 09:00
 Баночки необхідно тримати в холоді (холодильнику). Вранці наступного дня потрібно віднести всі баночки в лабораторію, на кожній з них вказати номер порції і інтервал часу збору сечі.
Аналіз сечі по Нечипоренко - аналіз, метою якого є отримання відомостей про кількість різних елементів в сечі, до яких відносяться лейкоцити, еритроцити і циліндри. Цей спосіб вважається одним з основних у всій урології. Інакше кажучи, аналіз по Нечипоренко, дозволить виявити запальні процеси на ранніх стадіях розвитку. Крім того, таке дослідження допоможе оцінити ефективність тієї чи іншої антибактеріальної терапії, в лікуванні різних захворювань, в тому числі сечовидільної системи. Цей аналіз вважається як один з найефективніших способів діагностики. Застосовуючи даний метод з аналізом Зимницкого гарантуватиме стовідсоткову точність. Щоб здати аналіз по Нечипоренко потрібно провести туалет зовнішніх статевих органів, потім зібрати середню порцію ранкової сечі в суху чисту ємність.
Аналіз калу
Існує три напрямки дослідження калу:
Загальний аналіз калу;
Дослідження калу на приховану кров;
Визначення мікробного складу калу.
Загальний аналіз калу - це один з найважливіших показників, який дозволяє виявити порушення в процесі травлення, запальні захворювання прямої і товстої кишки. Також, досліджуючи кал, визначається наявність яєць глистів, деякі найпростіші організми, які можуть служити причиною кишкових розладів. Загальний аналіз калу, конкретні хвороби, не виявляє, і для постановки діагнозу додатково потрібні більш точні дослідження. При ураженні глистів, виявленні найпростіших паразитів (амебіозі, лямбліозі) дослідження калу є прямим методом розпізнавання захворювання.
Аналіз калу на приховану кров вказує на повільні, малі періодичні кровотечі в травному тракті. Втрата крові найчастіше проходить без симптомів, та не дозволяє визначити характер і місце кровотечі. В абсолютно будь-якому відділі травної системи може бути прихована кровотеча, захворювання можуть змінюватися з доброякісних (геморой) до більш серйозних - пухлини.
Визначення мікробного складу калу допомагає виявити збудників сальмонельозу, дизентерії, холери, черевного тифу або інших захворювань. Результати дослідження вирішальні для діагностики цих захворювань.
При більшості кишкових захворювань, після прийому антибіотиків виявляють - дисбактеріоз. Будь-які відхилення від норми – є сигналом до більш ретельних обстежень.
Подробнее